Na zlot zgłaszamy się zastępami (pełnoletni instruktor + 9 uczestników). Zastępy utworzą 40 osobowe drużyny (4 zastępy), na czele której stanie drużynowy zlotowy. Zachęcamy hufce do wystawienia drużyn hufcowych pod przywództwem instruktora z hufca.

Nabór zastępów trwa do 15.11.2017 r. za pośrednictwem ankiety zgłoszeniowej. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do uiszczenia opłaty za uczestnictwo zastępu w zlocie.

Wymagania wobec zastępów:

  • zastępowy – pełnoletni instruktor ZHP gotowy do poprowadzenia zajęć integracyjnych;
  • 9 uczestników;
  • regulaminowe, pełne umundurowanie – zdjęcie zastępu w umundurowaniu należy dołączyć w momencie podawania imiennego składu zastępu (danych wszystkich uczestników) do 20.03.2018 r.
  • aktywny status w Ewidencji ZHP posiadają wszyscy członkowskie zastępu;
  • rekomendacja komendanta hufca zawierająca informację o opłaceniu składek członkowskich – należy załączyć do zgłoszenia do 15.11.2017 r.

Kolejnym etapem zgłoszenia będzie wypełnienie do 20.03.2018 r. ankiety zawierającej szczegółowe informacje o każdym z uczestników.