Termin: 6-16 sierpnia 2018 r.
 
Miejsce: Gdańsk - Wyspa Sobieszewska
 
Cena: 890 zł w tym:
 • 590 zł - składka ogólnozlotowa
 • 300 zł - składka gniazda to m.in.: chorągwiana wyprawka uczestnika, wyprawka zastępu np. namioty, transport uczestników, transport sprzętu, materiały do organizacji i budowy gniazda, organizacja dnia regionów.

Płatność w ratach:

 • 200 zł do 15.11.2017 r.
 • 300 zł do 28.02.2018 r.
 • 390 zł do 31.05.2018 r.

Płatności dokonujemy zastępami (a nie indywidualnie) na rachunek bankowy 63 1140 1010 0000 5424 7800 1020 tytułem: DSCZ Zlot ZHP 2018 + nazwa zastępu.

WYPRAWKA DRUŻYNY ZLOTOWEJ 

Drużyna zlotowa w ramach wyprawki otrzyma:

 • zadaszenie chroniące przed słońcem i deszczem,
 • komplet stołów składanych i ławek,
 • taboret/kuchenkę gazową z wężem i reduktorem,
 • atestowane pojemniki na wodę do celów spożywczych,
 • komplet garnków i naczyń niezbędnych do przygotowania posiłków zgodnie z jadłospisem,
 • gaz płynny w butlach niezbędny do przygotowania posiłków,
 • inny niezbędny drobny sprzęt,
 • namioty dla zastępów.

WYPRAWKA UCZESTNIKA ZLOTU 

Wyprawka uczestnika zlotu będzie składać się z:

 • wyprawki ogólnozlotowej: koszulka zlotowa, chusta zlotowa, plakietka zlotu, identyfikator uczestnika zlotu (na „smyczy”), informator uczestnika zlotu;
 • wyprawki chorągwianej: chorągwiana chusta, chorągwiana koszulka, komin, getry, skarpetki.

PROGRAM

Program zlotu przygotowany jest dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników. Zlot organizowany jest jako podsumowanie pracy z kierunkami programowymi Związku na lata 2014-2018 (są nimi: harcerstwo w ruchu, aktyw- ność społeczna, ciekawość świata, sprawności na całe życie, braterstwo i radosny patriotyzm). Pełnoletni wędrownicy, starszyzna i instruktorzy uczestniczą w zlocie jako członkowie Kadry Zlotu.

ORGANIZACJA

Podstawową jednostką organizacyjną zlotu będzie drużyna zlotowa (40+1) składająca się z 4 dziesięcioosobowych zastępów (po 9 harcerzy + instruktor) + drużynowego. W szczególnych okolicznościach (np. kiedy uczestnik cierpi na niepełnosprawność wymagającą opiekuna), dodatkowi dorośli opiekunowie mogą należeć do drużyny.

Zastępowi są bezpośrednio odpowiedzialni za zachowanie uczestników będących pod ich opieką oraz za zapoznanie ich z regulaminami zlotu. Przejmują pełną odpowiedzialność za nadzorowanie wszystkich osób będących członkami ich drużyny i ponoszą odpowiedzialność za wyjaśnienie im reguł i zasad wydarzenia.

Zastępy powinny być jednorodne metodycznie ponieważ uczestniczą wspólnie w zajęciach, ułatwi to wybór odpowiednich zajęć, a dla uczestników program adresowany do ich grupy metodycznej na pewno będzie bardziej atrakcyjny.

Drużyny składają się z 4 zastępów. Zachęcamy hufca do wystawienia co najmniej jednej drużyny zlotowej.

Drużynowi będą odpowiedzialni za koordynowanie spraw organizacyjnych drużyny podczas zlotu oraz za współtworzenie programu gniazda. Drużynowymi mogą być instruktorzy z co najmniej otwartą próbą podharcmistrzowską.